Protesteren is profijtelijk. Wanneer het niet zo uitkomt, kijken we wel weg… (uit mijn nieuwste boek: AFORISMEN & CITATEN, hexalogie met 2000 wijsheden, Han Berghs, nov. 2019)

 

(zie ook onder: ‘boeken’)

Eerder geplaatste stellingen:

-Over leiders gesproken, de verrotting van de vis begint altijd bij de kop… (uit: MENS&LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Het leven is een kwestie van koekhappen, maar je moet wel bijten als de koek langskomt… (uit: ‘Handenvol Wijsheid’, Han Berghs, 2017)

-De mens is vrij geboren en overal ter wereld slaat hij zijn evenbeelden in de boeien… (uit: ‘Wat is Wijsheid?’, Han Berghs, 2014)

-Wie al te veel bedenkt, schiet weinig op… (Schiller) (uit: ‘Mens en leider’, Han Berghs, 2013)

-Op fouten wijzen, is gemakkelijk. De krant is zo gemaakt… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-‘Verenig je achter de wetenschap. Als het ijs smelt, gaan we eraan…’

-Meisjes zijn het mooist voordat ze weten dat ze het zijn… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-Wat trekvogels tot trekvogels maakt, is straks een implantaat…

-Wie krankzinnig van liefde wordt, zou dat zonder liefde ook wel zijn geworden…
(uit: ‘Filosofische Gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-Ik ben vooral een zoon, die zelf een zoon met ook een zoon…
(uit: SPRINGZAAD, gedachtesprongen verdicht, 2019, Han Berghs)

-Succesvolle bezuinigers op cultuur komen doorgaans zelf niet uit de culturele sector. Wel zo gemakkelijk. Zonder gevoel voor kunst en cultuur, is theater, muziek, beeldende kunst en zelfs architectuur voor niet-ingewijden alleen maar franje… (uit: ‘Verdwaalde Hagel’,Han Berghs, 2015)

-Als je alleen van rozen houdt, moet je narcissen niet verwijten dat ze dat niet zijn…(uit: ‘aforismen, Han Berghs, 2013)

-Kan ik mij verzetten tegen de terreur van transparantie: het steeds in alle opzichten online zijn? (uit: ‘Kunst en Cultuur waar het Schuurt’, Han Berghs, 2017)

-Als het even flink hoogzomer is geweest, kan de herfst niet ver weg zijn…

-Liefde kun je niet hamsteren… (uit de novelle: CHEZ ODETTE, met tinten blauw, Han Berghs, 2017)

-Een dwaas verknipt de wereld omdat deze anders niet in zijn dwaze hersens past…
(uit: Filosofische gedachten, les petits cailloux, Han Berghs, 2018)

-Waar de verstandige toegeeft, regeert de domme… (uit het studieboek over management: ‘Mens & Leider’, Han Berghs , 2013)

-De jarenlange bezuiniging op kunst en cultuureducatie heeft nu een generatie (bestuurders) opgeleverd die kunst als een vorm van amusement ziet, waar de overheid dus niets aan hoeft bij te dragen. “Amuseren doe je maar op eigen kosten.” (uit: ‘Wat is Wijsheid?’, Han Berghs, 2014)

-Het hebben van gevoel is geen gebrek… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-Wie van zichzelf honing maakt, wordt door de vliegen opgegeten… (uit: MENS & LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Vertrouwen betekent ook dat je van iemand niet alles hoeft te weten…(uit: ‘Kunst en Cultuur waar het Schuurt, Han Berghs, 2017)

-Waarom zou je je verplicht voelen mee te doen aan een absurditeit omdat de wereld zich absurd gedraagt? (uit ‘De Wereld van Gisteren in Quotes voor Morgen’, Han Berghs, 2014)

-Weet je wat nodig is voor geluk? Rimpeltjes, en iemand die ze telt… (uit: Taal in Beeld & De Maanden, Han Berghs, 2012)

-Democratie is alleen mogelijk als er genoeg democraten zijn…
(uit: ‘Filosofische Gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-De jeugd vliegt uit, liefde bekoelt, vriendschap vervaagt, maar de liefde van een moeder voor haar kinderen overleeft ze alle… (uit: ‘Wat is wijsheid? Han Berghs, 2014’)

-Bevrijdingsdag: Waakzaamheid is de prijs van de vrijheid…
(uit: Filosofische gedachten, les petits cailloux, Han Berghs, 2018)

-Het verketteren van andersdenkenden getuigt van weinig denkvermogen..

-Er zijn een heleboel mensen die zich vreselijk misdragen en ook nog in de hemel geloven. Dat begrijp ik niet…

-In het tromgeroffel bij de reclame van het Huawei mobieltje hoor je de Chinezen ons land al binnen marcheren…

-Alleen in de vriendschap en de liefde mag je ontvangen wat je niet terug kunt geven… (uit: ‘Wat is wijsheid? Han Berghs, 2014’)

-Tegen een genie moet je zeggen: “Laat je gaan!”, tegen een talent: “Ga studeren!” (uit: ‘Wat is wijsheid? Han Berghs, 2014’)

-De mix van frustratie, wraakgevoelens en zelfoverschatting leidt altijd tot extremiteit: Ik zal de wereld wel even laten zien hoe geweldig ik ben…

-Waar de verstandige opgeeft, regeert de domme… (V. Elmer-Eschenbach) (uit: MENS & LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Het Voortgezet Onderwijs slaagt erin om zelfs echte leesfanaten het lezen af te leren… (uit: ‘School en Kunst’, 2017, Han Berghs) En dan maar klagen dat niemand meer Nederlands wil gaan studeren…

-Wat iemand laat zien, verbergt ook wat hij niet wil laten zien. Behalve met Carnaval, dan is het precies andersom… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-Als de school de natuurlijke nieuwsgierigheid van de jeugd niet weet te bevredigen, zal dit buiten school gebeuren… (uit: Quotes voor Morgen, Han Berghs, 2014)

-Er komt een moment dat wat daarbuiten gebeurt, niet meer alleen in de krant staat, maar aan onze deur klopt… (uit: Quotes voor Morgen, Han Berghs, 2014)

-Redeneren is meestal toegeven aan het gevoel en daar argumenten bij zoeken… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-Met het hoofd in het hart en het hart in het hoofd raak je in de war… (uit: aforismen, Han Berghs, 2013)

-Toeval ligt op het kruispunt van logische lijnen…(uit:’ aforismen’, Han Berghs, 2013)

-Veel van mijn voornemens zijn als een ladder die te kort is… (uit: ‘Wat is wijsheid?’ Han Berghs, 2014)

-Steve Jobs: ‘Eet uw voedsel als uw medicijnen, anders moet u medicijnen eten als uw voedsel…’

-Als je weet waar je vandaan komt, heb je de vraag al half beantwoord, waar je naar toe gaat…

-Mensen die het minste te vertellen hebben, hoor je het meest… (uit: ‘Wat is Wijsheid?’, Han Berghs, 2014)

-Wat overblijft, is familie. En als je geluk hebt, de kunst om troost te bieden…. (uit: De Herbergierster van Arcen, Han Berghs, 2014/2017)

-Veel mannen dragen geen bretels omdat ze niet op Jort Kelder willen lijken. Jort Kelder durft ze niet uit te laten omdat hij dan niet op Jort Kelder lijkt…

-We zijn in een tijd van massa-emoties beland waarvan we nog niet helemaal kunnen overzien hoeveel agressie ervan uit kan gaan…

-Van organisaties, stromingen en religies die onze waarden van vrijheid en democratie bedreigen, moet je ook de symbolen verbieden…

-Mag je de zeug verwijten dat haar schattige biggetjes straks toch varkens worden ? (uit Handenvol Wijsheid, Han Berghs, 2017)

-Mensen veranderen is onmogelijk, gedrag afdwingen zelden succesvol. Mensen iets leren is de enige weg naar morgen… (uit: ‘Wat is wijsheid? Han Berghs, 2014’)

-In Nederland is cultuur zelden illegaal en het illegale zelden cultureel…(uit: Kunst en Cultuur waar het schuurt, Han Berghs, 2017)

-In de zorg is een handige hulp beter dan kamerbrede steun… (uit: ‘aforismen’, Han Berghs, 2013)

-Als je alles gelooft wat je zegt en alles zegt wat je gelooft, kun je het ver brengen, zelfs in de politiek… (uit: ‘Filosofische gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-Je kunt een deel van het land de hele tijd voor de gek houden of een heel land een tijdje, maar je kunt nooit het hele land de hele tijd voor de gek houden… (Lincoln) (uit: MENS&LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Gebarentaal zou in ieder geval een belangrijk vak van de opleiding popmuziek moeten zijn…

-Omdat gerechtigheid niet krachtig genoeg is, denken sommigen dat kracht gerechtigheid is…
(uit: ‘Filosofische Gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-Wij laten radicale elementen onze democratie en rechtsstaat misbruiken om diezelfde democratie en rechtsstaat om zeep te helpen…

-Een baas die denkt dat hij zo goed is dat hij zijn medewerkers niet nodig heeft, vergist zich ernstig, maar een baas die denkt dat de organisatie niet zonder hem kan, vergist zich nog erger… (uit: MENS & LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Een vriendschap die eindigt, zal geen vriendschap zijn geweest.
(uit: ‘Filosofische Gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-De jarenlange bezuiniging op kunst en cultuureducatie heeft nu een generatie (bestuurders) opgeleverd die kunst als een vorm van amusement ziet, waar de overheid dus niets aan hoeft bij te dragen. “Amuseren doe je maar op eigen kosten.” (uit: ‘Wat is Wijsheid?’, Han Berghs, 2014)

-Na de vakantie, als de nachten merkbaar lengen, begint de echte romantiek… (met boeken zoals ‘Mauricette’, ‘Chez Odette’ en ‘De Herbergierster van Arcen’ van Han Berghs)

-Wie of wat troost ons voor het verlies van de aarde? De hemel misschien? Of hadden we daar al afscheid van genomen? (uit: ‘Filosofische Gedachten, les petits cailloux’, Han Berghs, 2018)

-Een goed leider zou in de eerste plaats een fatsoenlijk mens moeten zijn…
(uit:MENS & LEIDER, Han Berghs, 2013)

-Succesvolle bezuinigers op cultuur komen doorgaans zelf niet uit de culturele sector. Wel zo gemakkelijk. Zonder gevoel voor kunst en cultuur, is theater, muziek, beeldende kunst en zelfs architectuur voor niet-ingewijden alleen maar franje… (uit: ‘Verdwaalde Hagel’,Han Berghs, 2015)